Forskningsprosjekt


Effekten av Magnesium på åreforkalkning ved kronisk nyresvikt

Vitenskapelig tittel:

The effect of magnesium on vascular calcification in chronic kidney diseaseProsjektbeskrivelse:
Patienter med kronisk nyresvigt har en betydelig øget risiko for åreforkalkning od død af hjertekarsygdom. Tidligere studier på dyr og mennesker med terminal nyresvigt tyder på at lav magnesium kan være en bidragende årsag til udvikling af åreforkalkning. Vi ønsker derfor at undersøge om tilskud med magnesium kan hindre udvikling af åreforkalkning hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Vi vil gøre dette i et randomiseret, placebokontrolleret interventionsstudie med i alt 250 patienter. Patienterne vil efter randomisering til magnesium eller placebo blive fulgt i et år med hensyn til udvikling af karstivhed, vurderet med pulsbølgehastighed og forkalkninger, vurderet ved CT af koronarkar. Hypotesen er at magnesiumtilskud vil bremse udviklingen af åreforkalkning. Studiet vil således bidrage til en bedre forståelse af denne proces hos patienter med kronisk nyresvigt og kan potentielt set give en behandlingsmulighed til disse patienter med øget risiko for hjertekarsygdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2428 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: My Svensson
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Eksterne fonde.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Københavns Universitet, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst