Forskningsprosjekt


Smerter hos pasienter med dystrophia myotonica type I

Vitenskapelig tittel:

Pain in patients with mytonic dystrophy type I; distribution and etiology. Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet samarbeider tett med prosjektet 2011/2186 Ungdommer og voksne med Dystrofia Myotonica 1 som består av en bred kartlegging av personer med DM1. I dette prosjektet er det fremkommet høy forekomst av smerte, det aktuelle prosjektet søker å finne årsakene til disse. DM1 pasienter har affeksjon av en rekke organer. Vi ønsker å se i hvilken grad de også har affeksjon av de perifere nervene. Er dette smerter knyttet til myotoni, muskel-skjelettsmerter på grunn av atrofi og dermed endret belastning på ledd/rygg osv eller er det smerter som skyldes direkte skade/sykdom på nerver altså såkalt nevropatiske smerter (tynn- eller tykkfibernevropati). Ved å kombinere data fra nevrografi, thermotest og hudbiopsi med data fra kartleggingsstudiet vil vi kunne finne ut mer om smertegenererende forhold og dermed kunne gi mer målrettet behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2364 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Ørstavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektmedarbeider Gro Solbakken har 50% stilling i OUS som forskningsfysioterapeut for å etablere dette prosjektet i 2016.

Sophie og Leif Thorp fond til forskning vedrørende Dystrophia Myotonika via UNIFOR.

Forøvrig gjennom vanlig drift ved VV, OUS og UNN.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Med fak, Inst Helsefag, UIO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2016 REK sør-øst