Forskningsprosjekt


Rutinemåling av tilpassing til å leve med stomi saman med eit klinisk tilbakemeldingssystem i poliklinisk oppfylging av stomiopererte; vil det fremje tilpassinga til å leve med stomi?

Vitenskapelig tittel:

Use of the Ostomy Adjustment Scale (OAS) as a routine outcome measure of adaptation to life with an ostomy along with a clinical feedback system in the follow-up of ostomy patients; Does it promote adaptation to the life with an ostomy? Prosjektbeskrivelse:
Deltakerane i studien er pasientar som nyleg er opererte med ileo-, colo- eller urostomi. Studien vil evaluere effekten av eit klinisk tilbakemeldingssystem når det gjeld pasientane si tilpassing til å leve med stomi. 100 vaksne pasientar vil bli rekruttert. Ein vil ta i bruk spørjeskjema, kliniske data frå journal og skjema for RAnd-36. Data vil bli samanlikna med anonyme data frå ei historisk kontrollgruppe (frå studien 2010/1573). Kontrollgruppa har svart på dei same spørsmåla, men denne gruppa fekk standard oppfølging.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/255 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.06.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: John Roger Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Førde HF
Helse Førde HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Førde finasierar dette av eigne forskingsmidlar. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest