Forskningsprosjekt


NECTARINE-anestesipraksis for nyfødte og spebarn i Europa

Vitenskapelig tittel:

NECTARINE- NEonate Children sTudy of Anaesthesia pRactice IN EuropeProsjektbeskrivelse:
Epidemiologisk observasjonsstudie av morbiditet og mortalitet i forbindelse med anestesi til nyfødte og spebarn opp til 60 gestasjonsuker. Europeisk multisenter observasjonsstudie. Skal innhente opplysninger som kan gi kunnskap om forskjellig anestesipraksis, hendelser og evt komplikasjoner hos denne spesielt sårbare pasientgruppen. Follow up studie til APRICOT som omhandlet> 30000 barn 0-15 år bosatt i hele Europa. Studien tar sikte på å kartlegge ulike variabler av betydning for behandlingen av barna, slik som 1) luftveishåndtering, 2) oksygenering 3) alveolær ventilasjon 4) blodsukker, elektrolytter, pH 5) cardiovaskulær instabilitet 6) temperatur 7) oksygenering i hjernen 8) annet. Sekundær mål: morbiditet/mortalitet ved 30 og 90 dager postanestesi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/80 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche B Børke
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

ESA, European Society for Anaesthesiology. Akuttklinikken OUS bærer kostnader ved gjennomføring ved vårt sykehus. De respektive institusjoner som deltar bærer selv kostnadene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst