Forskningsprosjekt


Hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon i hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet

Prosjektbeskrivelse:
Hjertefrekvensen under hvile er ikke konstant, den varierer med tiden og er avhengig av blant annet respirasjon, blodtrykksregulering, restitusjonstilstand, påvirkning fra det autonome nervesystem og tilstedeværelsen av kardiovaskulær sykdom. Hvor raskt hjertefrekvensen reduseres etter endt fysisk aktivitet er likeledes bestemt av en rekke faktorer. Formålet med denne studien er å undersøke om det er noen korrelasjon mellom hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon av hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet, hos samme individ og mellom individer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2398 Prosjektstart: 04.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst