Forskningsprosjekt


Hjertescreening av middelaldrende og eldre kvinner og menn som deltar i kondisjonskrevende trening og konkurranser

Vitenskapelig tittel:

"MASTERSCREEN"      Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med studien er å undersøke om en målrettet screening ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring av senior kvinner og menn, som deltar i konkurranser i kondisjonsidretter, vil være egnet til å avdekke hjertesykdom som tilsier ytterligere utredning og behandling. Dette med den hensikt å forebygge mulig plutselig død eller alvorlig hendelse under trening eller konkurranse. Inklusjonskriteriet vil være antatt hjertefriske menn og kvinner mellom 35 tog 75 år, som en gang i løpet av de to siste årene har deltatt i kondisjonskrevende mosjonskonkurranse i langrenn, løping, sykling eller triatlon, og som har planer om å fortsette med dette. Det vil bli inkludert 40 personer med positive funn på spørreskjema og/eller risikoskåring og 40 alders-matchede kontroller. Alle vil gjennomgå klinisk undersøkelse, arbeidsbelastingstest og ekkokardiografi. Det vil bli gjort en statistisk vurdering for å se om egenscreening avdekker hjertesykdom, noe som tidligere ikke er gjort i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2385 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jostein Grimsmo
Forskningsansvarlig(e):  LHL-klinikkene Feiring
LHL-klinikkene
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er gitt tilsagn om finansiering gjennom Fondet til fremme av idrettsmedsin og idrettsfysioterapi (Norsk Idrettsmedisinsk Forening) og fra LHL-klinikkenes FoU-fond (se prosjektsøknad). Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst