Forskningsprosjekt


Kan kulturdeltakelse redusere smerteplager i befolkningen? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Vitenskapelig tittel:

Kan kulturdeltakelse redusere smerteplager i befolkningen? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)Prosjektbeskrivelse:
Flere studier viser til at helse og kulturdeltakelse henger tett sammen, og at kulturdeltakelse kan være helsefremmende. Dette åpner for nye perspektiver i samfunnsmedisinen og folkehelsearbeidet. Studier viser at kultur kan ha direkte virkning på biologiske funksjoner. Individuell helserelatert atferd blir viktigere og viktigere, ettersom sykdomspanoramaet mer og mer blir preget av livsstilssykdommer. Vi trenger derfor ny redskaper i folkehelsearbeidet, og mye tyder på at vi i tillegg til tradisjonell forebyggende medisin trenger å satse på helsefremmende arbeid. Kroniske smerter er hovedårskaen til trygding i Norge. Dette prosjektet skal gi ny kunnskap om assosiasjonen mellom kulturdeltakelse og kroniske smerter. Det skal benyttes et tverrsnittsdesign i en befolkningsstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2306 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjonen selv (NTNU).Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: III
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2016 REK midt
15.01.2019 REK midt