Forskningsprosjekt


Risiko - tilpasset behandling av B - cellelymfom oppstått etter organtransplantasjon (posttransplantasjonslymfom)

Vitenskapelig tittel:

Risk-stratified sequential treatment of post-transplant lymphproliferative disease with 4 courses of riituximab sc followed by 4 courses of rituximab sc, 4 courses of rituximab sc combined with CHOP-21 or 6 courses of rituximab sc combined with alternating CHOP-21 and DHAOx: the PTLD-2 trial.Prosjektbeskrivelse:
Lymfekreft (malignt lymfom) diagnostiseres årlig hos ca 1100 pasienter i Norge. Prognosen er gjennomgående god, men varierer betydelig avhengig bl.a. av undergruppe, sykdomsutbredelse og alder. Malignt lymfom opptrer etter organtransplantasjon (PTLD) hos ca 10 pasienter per år. Prognosen hos disse pasientene er gjennomgående mer alvorlig med en behandlingsrelatert dødelighet på 15-20% ved konvensjonell cellegiftbehandling enn hos de som ikke har gjennomgått organtransplantasjon . De fleste PTLD-lymfomer er av B-celle type. Det innebærer at de kan behandles med et antistoff - rituximab. Normalt behandles disse lymfomene med en kombinasjon av rituximab og aggressiv cellegiftbehandling. En tysk gruppe har gjennomført en studie på PTLD lymfomer der behandlingen startes med rituximab alene og forsterkes ved behov underveis med kombinasjons-cellegiftbehandling. Resultatene har vært lovende. I denne studien blir dette behandlingsprinsippet fulgt opp med en algoritme med risikotilpasset beh.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/136 EudraCT-nummer: 2013-004479-11 Prosjektstart: 04.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harald Holte
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Økonomisk støtte fra Roche, (for monitorering, studiesykepleiere ec); det utarbeides avtaler mellom studieledelsen sentralt og Roche og Roche og vår institusjon, avtalen ettersendes om ønskelig.

Dataanalyse etc finaniseres fra den tyske PTLD gruppenForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank ved Oslo univrsitetssykehus
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst