Forskningsprosjekt


Preklinisk utprøving av systemisk individualisert behandling for glioblastom

Vitenskapelig tittel:
Preclinical studies of individualized system medicine in patients with recurrent glioblastoma

Prosjektbeskrivelse:
Hjernekreft av typen glioblastom er den vanligste og mest alvorlige form for hjernekreft. På tross av at pasientene behandles med en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling lever de i gjennomsnitt mindre enn ett år etter diagnosen. En av årsakene til at det er vanskelig å utvikle behandling er at genuttrykket i svulstene er forskjellig fra pasient til pasient. Behandling som kan være effektiv hos en pasient vil derfor være uvirksom hos en annen. Ved å dyrke kreftstamceller fra hver pasient kan man robotisk teste over 300 potensielle virkestoffer, deriblant en lang rekke kjente kreftmedisiner, mot stamcellene i hver enkelt svulst. Slik kan man finne frem til enkeltmedikamenter eller kombinasjoner av virkestoffer skreddersydd for den enkelte kreftpasient. Dette er ein søknad som gjeld den preklinisk etableringa av metode og arbeidsmåte for å klargjere ei klinisk studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/167 Prosjektstart: 15.03.2015 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Einar Osland Vik-Mo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftforeningen  - gjennom prosjekt 144402.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Biobank for nevrokirurgisk forskning
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst