Forskningsprosjekt


Diagnostikk av fosterhodet i fødsel, hjelper strukturert opplæring?

Vitenskapelig tittel:

Interobserver and inter-method agreement between digital assessment and ultrasound for fetal head station and position in labour,  following a structured, simulation based training program in obstetrics(the GETPRO-project) 
Prosjektbeskrivelse:
Feildiagnostikk av fosterhodets innstilling og nedtrengning i fødselskanalen kan få alvorlige følger for mor og barn. Vi vet fra tidligere studier at feilvurdering ligger på rundt 35%. Vi ønsker å se om man kan oppnå en reduksjon i feilvurderingen ved hjelp av strukturert opplæring på en øvingsdukke. Vi vil sammenligne undersøkelser gjort av en lege i spesialisering før og etter gjennomført trening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/437 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Flem Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er en del av en planlagt PhD for Johanne Kolvik Iversen. Arbeidet har så langt foregått ved siden av klinisk virksomhet. Det søkes p.t. om midler til PhD-utdanning, som også vil omfatte dette prosjektet.  Denne studien er imidlertid ikke avhengig av disse midlene for oppstart, da datainnsamling kan foregå ved siden av vanlig klinisk virksomhet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK nord