Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Mobil røntgen for sykehjemspasienter: hindringer for opprettelse og drift, betydning for tilgang og kostnader

Vitenskapelig tittel:

Mobile x-ray services for nursing home residents: barriers and facilitators for implementation and operation, impact on access to services, and cost-effectiveness.Prosjektbeskrivelse:
Helsetjenesteforskning: Forskningen skal gi oversikt over sykehjemspasienters bruk av røntgenundersøkelser og om mobil røntgen bidrar til bedre tilgang eller kvalitet på slike tjenester. Videre skal det beregnes kostnader mellom undersøkelser som gjennomføres på sykehjem sammenlignet med undersøkelse på sykehus. Forskningsspørsmål: Hvilke røntgenundersøkelser gjennomføres på sykehjemspasienter? Gir mobile røntgen en økning i antallet røntgenundersøkelser som gjennomføres på sykehjemspasienter? Er mobil røntgen kostnadseffektiv i hele sør-øst Norge? Det vil benyttes et kvantitative forskningsdesign med statistisk analyse av bruksfrekvens ved ulike sykehus/sykehjem. Det vil bli benyttet kost-effektanalyse med modellering for å beregne og sammenlikne kostnader mellom de to ulike undersøkelsesstedene som er tilgjengelig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2468 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elin Kjelle
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Buskerud og Vestfold


Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst