Forskningsprosjekt


Tannhelse sett fra perspektivet til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten

Vitenskapelig tittel:

Dental health from the perspective of childhood sexual abuse survivorsProsjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om og forståelse for overgrepsutsattes erfaringer og forestillinger rundt egen tannhelse samt deres utfordringer vedrørende tannhelsevaner. Tidligere studier viser at tannbehandling kan være vanskelig for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. De kan oppleve re-traumatisering i tannhelsesituasjoner, noe som igjen kan føre til at de unngår tannlegebesøk, har dårligere tannhelse og psykososiale utfordringer. Med prosjektet søker man å få mer kunnskap om hvordan seksuelt misbrukte erfarer og håndterer sin tannhelse, hvilke faktorer som er sentrale i denne sammenhengen og hvordan dette bør håndteres slik at de kan motta tannbehandling uten å oppleve re-traumatisering. Det er planlagt å inkludere mellom 12 og 21 deltakere over 18 år. Deltakerne skal rekrutteres fra ulike støttesentre mot seksuelle overgrep. Det er ønskelig med et bredt utvalg når det gjelder alder, etnisitet, kjønn, typer opplevde overgrep, alder da overgrepene skjedde, varighet og hyppighet av overgrepene samt geografisk tilknytning. Deltakerne vil så bli intervjuet, i den hensikt å få frem hvordan deltakeren ønsker å bli møtt i tannbehandlingssituasjoner. Intervju vil foretas av en av tannlegene i prosjektet. Deltakerne vil få tilbud om ettersamtale med psykolog dersom de har behov for dette i prosjektperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/108 Prosjektstart: 21.02.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tiril Willumsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) i Arendal, via forskningsmidler fra Helsedirektoratet.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
11.02.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst