Forskningsprosjekt


River studie

Vitenskapelig tittel:

RIVER-registrering – RIVaroxaban Evaluation in Real life setting (evaluering av rivaroksaban i reell livssituasjon)

Prospektiv, internasjonal multisenterregistrering av mannlige og kvinnelige pasienter nylig diagnostisert med atrieflimmer og behandlet med rivaroksabanProsjektbeskrivelse:
Dette er en internasjonal multisenter fase fire observasjonsstudie der medikamentet Rivaroksaban undersøkes ved ordinær klinisk bruk. Datainnsamlingen består av en registering av en rekke ordinære journaldata. Informasjon fra medisinsk, medikamentell behandling og annen behandling som endringer i behandlingsrutine med rivaroksaban, hjertestatus, kirurgi, bivirkninger, laboratorietester, livskvalitet, bruk av helsevesenets ressurser, daglig aktivitetsnivå, vurdering av hjertesmerter. Det er ikke inkludert en kontrollgruppe. Opptil 5 000 pasienter over hele verden som nylig har blitt diagnostisert med atrieflimmer vil registreres i ca. 450 områder i omtrent 19 land og følges i minst 24 måneder. I Norge er det forventet at 300 pasienter vil delta.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2330 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 01.03.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Volker Pönitz
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor: Trombosis Research Institute, Manresa Road, Chelsea,London SW3 6LR, United Kingdom

Repræsentant for Sponsor: APROVA SAS4, rue Barthelemy DanjouBâtiment B92100 Boulogne-Billancourt – FranceForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest