Forskningsprosjekt


Sammenligning mellem simulation og observert klinisk praksis i luftambulanse tjensten

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of differences between low fidelity simulation and "on mission observation" in air ambulance serviceProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke effekt og gjennomførbarhet av medisinsk samtrening og observert praksis med etterfølgende debriefing blant personell i luftambulansetjenesten i Norge. Det er økende bruk av medisinsk simulering i opplæring av helsepersonell, dette gjelder også for luftambulanse og andre pre-hospitale tjenester. Medisinsk simulering består dels av det medisinsk-faglige og også opptrening i ikke-tekniske ferdigheter, der balansen mellom de to delene er en viktig faktor. I simuleringer av pre-hospitale tjenester trener hele team sammen, såkalt medisinsk samtrening. Luftambulansen bemannes av et team på tre personer; en pilot, en redningsmann og en lege. Målet med medisinsk samtrening er strukturert forberedt innlæring og vedlikehold av de mest krevende praktiske oppgavene som blir utført av mannskapet i kritiske medisinske situasjoner. Tidligere studier på medisinsk samtrening har vist at debrifing er viktig for læringsutbyttet av treningen. I dette prosjektet vil vaktgående luftambulanse mannskap ved luftambulansebaser i Ål, Ålesund og Oslo tilbys ukentlig samtrening/simulering i vakttiden. Dersom mannskapet blir utkalt til et reelt oppdrag vil simuleringsleder (luftambulanselege) delta i oppdraget som observatør. Det er kun samhandling i luftambulanseteamet som skal observeres under oppdrag. Debriefing skal gjennomføres etter trening og observasjon. Etter hver simulering eller observert oppdrag skal teamet fylle ut spørreskjema der de svarer på spørsmål om opplevelse nytteverdi, tidsbruk og opplevelse av trening, observert praksis og debriefing. Det vil videre gjennomføres telefonintervjuer av simuleringsledere og 3 team, etter at samtreningsperioden er avsluttet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2444 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per Bredmose
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eneste eksterne finansiering er omkostningerne til simulationsfasilitatoren, som dekkes af den ideel stiftelse: Stiftelsen Norsk Luftambulanse, SNLAForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Stavanger Universitet, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK sør-øst