Forskningsprosjekt


EAP Pembrolizumab-Nordisk registreringsstudie

Vitenskapelig tittel:

EAP Pembrolizumab-Nordisk registreringsstudieProsjektbeskrivelse:
Før nasjonal godkjenning av pembrolizumab ble 136 danske, 58 svenske, 56 norske og 16 finske pasienter med metastatisk melanom behandlet med pembrolizumab i en EAP (Expanded Access Programme) i Danmark og CUP (Compassionate Use Programmes) i de andre nordiske landene. Man har derfor nå tilgjengelig data fra 266 pasienter som ikke har inngått i en klinisk studie og derfor ikke tidligere blitt offentliggjort. De danske dataene er lagt inn i en database, som snart vil bli utvidet med data fra de andre skandinaviske pasientene. Basert på dette skandinaviske datamaterialet har man nå som mål å skrive en internasjonal vitenskapelig artikkel om effekten av pembrolizumab hos pasienter med avansert malignt melanom. Videre vil det også bli sett på standard biokjemiske og kliniske biomarkører som allerede er tatt under behandling, for å sammenligne disse med effekten av behandlingen. Dette kan også være av potensiell nytte for fremtidige pasienter som vil komme til å motta denne behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2419 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marta Nyakas
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

MSD vil betale for den ferdige rapporten som går på behandlingseffekt og bivirkninger. En avtale med OUS og de andre nordiske sykehusene vil bli inngått med MSD. Utover dette er det ingen finansiering for dette registeringsprosjektet. Databasen er finansiert av Odense universitetssykehus.

Avtalen er ikke klar ennå, men vil inngås før MSD får tilgang til ferdig analyserte data. Avtalen kan ettersendes.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst