Forskningsprosjekt


Bivirkninger av kolesterolsenkende behandling

Vitenskapelig tittel:
Bivirkninger av kolesterolsenkende behandling - genetiske og enzymatiske mekanismer, samt terapeutiske muligheter

Prosjektbeskrivelse:
Statiner er fellesbetegnelsen på medikamenter som hemmer kroppens kolesterolproduksjon. Store internasjonale studier viser at kolesterolreduksjon med statiner forebygger hjertesykdom og død. Neste 500 000 mennesker bruker slike medisiner i Norge i dag. De aller fleste tåler medisinen godt, men noen få (1-7 %) opplever bivirkninger. I prosjektet skal man undersøke hvorfor noen får bivirkninger av medisinene. 100 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/430 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 15.02.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cand. med. Martin Prøven Bogsrud
Forskningsansvarlig(e):  Lipidklinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt medisin
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst