Generell forskningsbiobank


CP-biobank

Prosjektbeskrivelse:
Vi er i ferd med å starte flere studier om cerebral parese (CP): "Fra gener til spisevansker". I forbindelse med en undersøkelse av ernæringsstatus hos barn med CP ønsker vi å lagre blodprøver for seinere å gjøre spesialanalyser både av vekstfaktorer, og evt. gjøre genetiske analyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/396

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Torstein Vik


Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt