Forskningsprosjekt


Prolong-studien -rituksimab ved immun trombocytopeni (ITP), vedlikeholdsbehandling med lav-dose rituksimab

Vitenskapelig tittel:

Prolonging the response by lowdose rituksimab maintenance therapy in immune thrombocytopenia: a randomized placebo-controlled trial - The Prolong trialProsjektbeskrivelse:
Immunologisk trombocytopeni (ITP) er en autoimmun sykdom som karakteriseres ved lavt antall blodplater og derved økt blødningsrisiko. Dette er en randomisert dobbelblindet placebokontrollert studie hvor hensikten er å undersøke om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en eventuell god respons med økning av blodplater hos pasienter med ITP. I tillegg ønsker man å se om deksametason kan øke effekten av rituksimab. Steroider er per i dag førstelinjebehandling som kurerer 20-30% av pasientene, og hovedutfordringen er å oppnå vedvarende effekt av andrelinjebehandling uten kirurgisk fjerning av milten. Rituksimab behandling av ITP-pasienter med tilbakefall eller manglende respons på steroider, er veldokumentert og regnes som etablert annenlinjebehandling. Vedlikeholdsbehandling med rituksimab er ikke tidligere undersøkt ved ITP og denne studien vil fastslå om dette kan forlenge responsen og potensielt kurere ITP hos noen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2391 EudraCT-nummer: 2015-005276-14 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør Øst har tildelt midler til dette prosjektet i 6 år.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
15.02.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst