Forskningsprosjekt


Hvilke problemstillinger og spørsmål er relevante når man ønsker mer kunnskap om: ”Hvordan det oppleves å leve med amyoplasi – i møtet med andre mennesker?”

Prosjektbeskrivelse:
AMC er en sjelden, medfødt tilstand, som blant annet medfører feilstilte og stive ledd. Amyoplasi er den vanligste formen for AMC. I følge søker finnes det på verdensbasis lite forskning om amyoplasigruppen. Hensikten med dette forprosjektet er å involvere pasientene i spørsmålet om hvorvidt en skal innhente ny, forskningsbasert kunnskap om hvordan det oppleves å leve med amyoplasi, og eventuelt på hvilken måte slik informasjon bør innhentes. Videre vil man teste ut spørsmål som kan egne seg i en eventuell senere studie om amyoplasigruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/456 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gry Velvin
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst