Forskningsprosjekt


Utvikling av nye metoder i behandling av corneal cellesvikt, dyrkede corneale celler

Vitenskapelig tittel:

Development of new methods for treatment of corneal cell diseases, cultured corneal cells. Prosjektbeskrivelse:
Det er en begrenset tilgang til donorhornhinner for transplantasjon. Vi jobber derfor med å utvikle dyrkningsmetoder for å lage de ulike hornhinnecellelag. Vi har tidligere fått REK sør-øst godkjenning for å samle hornhinner fra avdøde (viser til deres referanse 2011/2571/REK). Her i denne søknaden søker vi om godkjenning til å bruke rest-vevet fra donorhornhinner som hornhinnebanken på øyeavdeling ved Oslo universitetssykehus kjøper fra en godkjent biobank i USA (San Diego Eye bank). Hornhinnene herfra er godkjent for bruk til både transplantasjon og forskning. Restvevet er den perifere delen av hornhinnen etter at den sentrale delen er brukt til transplantasjon. Vi ønsker å benytte dette restvevet til dyrkning og karakterisering av hornhinnevev for utvikling av nye dyrkningsmetoder til behandling av hornhinnesykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2348 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aboulghassem Shahdadfar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delvis Oslo Universitetssykehus

Delvis Øyeavdelingen

Delvis Universitetet i Oslo

Delvis Helse Sør Øst

Delvis Blindeforbundet og Blindemisjon IL.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Øyeforskning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst