Generell forskningsbiobank


United Airways biobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med biobanken er å samle materiale fra de øvre luftveiene hos pasienter med luftveissykdommer slik at immunologiske og virale faktorer kan analyseres.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1999 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Jostein Halgunset
Finansieringskilder: St.Olavs Hospital/NTNU


Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt