Forskningsprosjekt


En undersøkelse av gastric bypass opererte pasienter, seks måneder etter utført operasjon

Vitenskapelig tittel:
"En fenomenologisk pilotstudie av gastric bypass opererte pasienter, seks måneder post op" "A phenomenological pilotstudy of gastric bypass operated patients, six monts post op"

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet, som er et studentprosjekt i psykologi, er en kvalitativ fenomenologisk undersøkelse av pasienter som har fått gjennomført en gastric bypassoperasjon. Man skal inkludere seks pasienter, seks måneder etter gjennomført inngrep. Datainnsamlingen gjøres ved intervju.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/454 Prosjektstart: 19.04.2010 Prosjektslutt: 31.08.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: -Peter Musaeus
Forskningsansvarlig(e):  Århus Universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk psykolog utdannelse (cand. psychol), Nivå: Avsluttende master/speciale oppgave
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst