Forskningsprosjekt


Aterosklerose i hjernens blodårer

Vitenskapelig tittel:
Intracranial Atherosclerosis and Microemboli Detection - The Bergen Stroke Study

Prosjektbeskrivelse:
Intrakraniale stenoser (innsnevringer i hjernens blodårer ) kan gi hjerneinfarkt. Hyppigheten av intrakraniale stenoser og deres betydning i en uselektert europeisk slag-populasjon er ukjent. Duplexundersøkelse påviser intrakraniale stenoser, men det er ikke enighet om kriterier for gradering av stenosene. Nøyaktig registrering sammen med CT/MR kan bedre presisjonsnivået i stenosediagnostikken. Dopplermonitorering påviser sirkulerende mikroembolier, men kan idag ikke differensiere mellom solide embolier og luftembolier. Et nytt Dopplerapparat (CereDop®) med multifrekvensteknologi har i preklinisk testing eliminert disse tekniske problemene. Formålet er å undersøke 1) prevalens og grad av intrakraniale stenoser samt hyppigheten av embolier fra disse; 2) langtidsprognose ved intrakraniale stenoser; 3) hyppigheten av sirkulerende mikroembolier ved akutt hjerneinfarkt; 4) ny programvare for å differensiere mellom solide embolier og gass-embolier
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/410 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Thomassen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
22.04.2010 REK vest