Forskningsprosjekt


Prognose ved ekstremt for tidlig fødsel

Vitenskapelig tittel:
Pre- and postnatal determinants of mortality and morbidity in extremely premature infants

Prosjektbeskrivelse:
Ekstrem for tidlig fødsel er forbundet med økt risiko for å dø og for å få funksjonsnedsettelser av varierende grad. Målet med studien er å undersøke, i detalj, hvordan vekst og sirkulasjonsforhold i fosterlivet, tegn til infeksjon og betennelsestilstander i livmorhulen og hos fosteret og den nyfødte, bruk av medikamenter, samt detaljer i behandlingsmessige tiltak hos den nyfødte, påvirker prognosen. En slik observasjonsstudie vil danne grunnlag for intervensjonsstudier for å motvirke faktorer som har sammenheng med uønsket utfall. Ved truende for tidlig fødsel blir gravide i Helse vest innlagt ved universitetssykehusene i Stavanger eller Bergen. Hvert år vil det fødes ca 40 barn etter 23-27 ukers svangerskap. Målet med studien er å foreta en nøye kartlegging av fosterets tilstand før fødsel, biokjemiske markører på betennelsestilstander, behandling og komplikasjoner i nyfødtperioden for å undersøke hvilke faktorer som har betydning for prognosen på kort og lang sikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/496 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mariann Bentsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Fostre, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
23.10.2014 REK vest
04.06.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
22.10.2015 REK vest
02.06.2016 REK vest
06.06.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
28.11.2018 REK vest