Forskningsprosjekt


Informasjon til pasienter med hjerteinfarkt gjennom pasientforløpet - pasientperspektivet

Vitenskapelig tittel:

En intervjustudie om informasjon til pasienter med hjerteinfarkt gjennom pasientforløpet - pasientperspektivetProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å få innsikt i og belyse pasienter innlagt med hjerteinfarkt sine erfaringer om informasjon gjennom forløpet i spesialisthelsetjenesten. Funn fra studien kan ha verdi for helsepersonell som skal ivareta pasientens rettigheter til informasjon, og kan bidra til nye retningslinjer for informasjon i praksis. det er planlagt et kvalitativt design med kvalitative forskningsintervju med 10-15 pasienter. Studien vil belyse hvordan pasienter erfarte informasjon og informasjonsbehov i ulike faser av forløpet i spesialisthelsetjenesten. For å besvare forskningsspørsmålene vil data bli samlet inn ved hjelp av intervju med tidligere pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2002 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Kvangarsnes
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstra finanseringen utenom den deltakelse som blir gitt av Høgskolen i Ålesund i form av veiledning og Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i avansert klinisk sjukepleie, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2015 REK midt