Forskningsprosjekt


Helsepersonell og etterlatte sine perspektiv på palliative pasientforløp

Vitenskapelig tittel:

Helsepersonell og ettererlatte sine perspektiv på palliative pasientforløp, ein kvalitativ studie.Prosjektbeskrivelse:
Studien vil belyse korleis helsepersonell og etterlatne i kommunehelsetenesten har erfart palliative pasientforløp. Denne kunnskapen vil vere verdifull for å utvikle helsetenester for å styrke pasientperspektivet i palliative helsetenester. Studien har eit kvalitativt design som er inspiret frå hermeneutikken. Det vil bli brukt fokusgruppeintervju og individuelle intervju for å samle data. Desse forskingspørsmåla er formulerte:.1 Korleis erfarer helsepersonell palliative pasientforløp? 2.Korleis erfarer sjukepleiarar palliative pasientforløp? 3.Korleis erfarer etterlatte palliative pasientforløp?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/978 Prosjektstart: 08.01.2017 Prosjektslutt: 15.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Kvangarsnes
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt til Exstrastiftelsen og Helseføretaket Møre og RomsdalForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: p.h.d., Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord