Forskningsprosjekt


Voldtekt behandlet i lagmannsretten - finnes fellestrekk mellom gjerningsmenn - Rasmussen

Prosjektbeskrivelse:
Justisminister Knut Storberget har etterlyst kunnskap om omfang av voldtekt i Norge og kjennetegn ved overgriperne. Dette prosjektet er ett av tre akuelle delprosjekter skissert av kompetansentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge. Prosjektet vil studere saker som er gått for lagmannsretten hvor siktelsen har vært etter §192 (voldtektsparagrafen) i tiden 2007-2009. Målsettingen er å beskrive eventuelle fellestrekk ved de dømte og ved situasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/404 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 15.04.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kirsten Rasmussen
Forskningsansvarlig(e):  SV-fakultetet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Profesjonsstudiet
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt
26.02.2010 REK midt