Forskningsprosjekt


Forskningsbasert evaluering av FACT-team

Vitenskapelig tittel:

Research based evaluation of Flexible Assertive Community Treatment (FACT)Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å evaluere erfaringer med Fleksible ACT-team i Norge. FACT-modellen er utviklet i Nederland og bygger på ACT-modellen, hvor cirka 20% av pasientene får ACT-oppfølging og cirka 80% får mindre intensiv case manager oppfølging. Det er manglende evidens for FACT-modellen internasjonalt. Vi vil benytte samme design og metode som for evalueringen av ACT-team og sammenligne erfaringer fra de to modellene. Hovedspørsmål: 1. Når teamene målgruppen? Får pasienter i FACT-team et bedret forløp? 2. Hvilke tjenester gir teamene og arbeider de i samsvar med FACT-modellen? 3. Hvilke erfaringer har brukere, ansatte og samarbeidspartnere med FACT-team? Metode: 1. Data fra utredning av pasienter ved inntak og etter 24 måneder. 2. Kartlegging av tjenester ut fra teamenes journal- og arkivsystem og måling av modelltrofasthet etter 12 og 30 måneder. 3. Intervju/spørreundersøkelse av brukere, ansatte og samarbeidspartnere etter 3 års drift i teamene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2067 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Landheim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst