Forskningsprosjekt


Forekomst av bærerskap med multiresistente bakterier (MRSA) hos flyktninger i et norsk ankomstmottak for asylsøkere

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a unselected population of migrants and refugees at a Norwegian asylum reception center.Prosjektbeskrivelse:
Multiresistente gule stafylokokker (MRSA) er uvanlig i norske sykehus (< 1%) mens forekomsten er langt større i utlandet. Antibiotikabehandling av infeksjoner med MRSA er vanskelig, og ved alvorlige infeksjoner finner man økt sykelighet og død. Gule stafylokokker, inkl. MRSA, kan være del av normal bakterieflora på hud og slimhinner (f.eks. i nese og hals) og bakteriene har dessuten den egenskap at de «trives» i sykehusmiljø. Et stort antall flyktninger ankommer nå norske asylmottak, og det er usikkerhet om grad av smitteverntiltak som bør innføres. Hjelpepersonell i mottakene arbeider ofte samtidig i helseinstitusjoner. Forekomsten av MRSA bærerskap er helt ukjent i denne store og uselekterte populasjonen av flyktninger (dvs. friske så vel som syke i alle aldre). En penselprøve fra hals og nese av 500 individer vil gi kunnskap om MRSA bærerskap som er viktig for helsevesenet, og vil spare flyktninger som tester negative for unødig isolering ved behov for akuttinnleggelse i sykehus
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2075 Prosjektstart: 16.11.2015 Prosjektslutt: 28.02.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Birger Haug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er gitt muntlig forsikring via Helse Sør-Øst at spørsmålet er av slik viktighet at Utlendingsdirektoratet (UDI) vil finansiere analysene av 500 MRSA nese- og halsprøver.

Personellkostnader for prøvetaking dekkes av Sykehuset Østfold. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst