Forskningsprosjekt


Høy insidens av testikkelkreft i Møre og Romsdal / Sunnmøre; -Arv eller miljø?

Vitenskapelig tittel:
Høy insidens av testikkelkreft i Møre og Romsdal / Sunnmøre; -Arv eller miljø?

Prosjektbeskrivelse:
Testikkelkreft (TK) er hyppigste kreftform hos yngre menn. Insidensraten i Norge er mer enn tredoblet siste 50 år. Årsakene er ukjent, men kjemiske østrogenhermere i miljøet mistenkes som riskfaktor for forstadier til TK hos fostre. Vi kartlegger nå utviklingen av insidensen av TK i Norge på fylkesnivå siste 50 år. Møre og Romsdal ligger på insidenstoppen. Det er indikasjoner på at dette skyldes særlig høy insidens på Sunnmøre siste 20 årene. Vi ønsker å koble data fra Kreftregisteret og Fødselsregisteret for å se på fordelingen av TK i landets kommuner mellom 1958-2007, basert på morens adresse ved pasientens fødsel. Vi vil også registrere TK hos brødre, samt bilateral TK som tegn på genetisk disposisjon. Det er tidligere godkjent slike koblinger på fylkesnivå (se vedlegg). For å analysere om høy lokal insidens skyldes tilfeldig genetisk clustering og/eller mulig miljø-eksponering (f eks via møbel- eller plastindustri), behøves en slik analyse av registerdata på kommunenivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/452 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Olbjørn Klepp
Forskningsansvarlig(e):  Kreftavdelingen Helse Sunnmøre
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialist-utdanning i onkologi, Nivå: Spesialist-utdanning i onkologi / medisinsk spesialistutdanning
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord