Forskningsprosjekt


Målestudie av cochlea implantat elektrode implanteringsdybde målt i grader

Vitenskapelig tittel:

Angular Electrode Insertion Measurement Study in Cochlear Implant patientsProsjektbeskrivelse:
Denne studien skal undersøke om det er mulig å måle vinkel av elektrodene til et Cochlear Impl. mens den føres inn i cochlea. Dette kan være viktig fordi det kan være en risiko for å skade strukturene i det indre øret hvis kirurgen plasserer elektrodene for dypt i cochlea. Samtidig, hvis elektroden ikke føres dypt nok inn, kan døve regioner i cochlea ikke nås av elektrodene. I andre tilfeller, for pasienter med resthørsel i det lavfrekvente området, skal elektrodene bare settes inn for en definert vinkel for å dekke den døve regionen i diskanten. Cochlea har forskjellig størrelse hos mennesker og en elektrode med samme lengde vil ha ulik innsettingsvinkel hos ulike pasienter. I denne studien vil vi bruke gjennomlysning under innsettingen for å måle vinkel av elektroden og sammenligne den med impedansene til elektrodene. Vi ønsker å sammenlikne impedans og vinkel. Det ideelle ville være hvis impedans korrelerte med vinkel, og at i fremtiden kan vinkel bestemmes ved å måle impedansene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/160 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 31.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Greg Eigner Jablonski
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finanseringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.02.2016 REK nord