Forskningsprosjekt


Pasienters forventninger til behandling ved en tverrfaglig smerteklinikk

Vitenskapelig tittel:

Pasienters forventninger til behandling ved en tverrfaglig smerteklinikk. Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets hovedmålsetning er å kartlegge pasienters forventninger forut for vurdering og behandling ved en tverrfaglig smerteklinikk, Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Sekundære målsetninger er å undersøke om det er tendenser til sammenheng mellom forventninger og egenmotivasjon før behandling og senere effekt av behandling. Dette vil bli gjort som en pilotstudie på en underguppe av pasientene som skal gjennomføre gruppebasert behandling, Forventning til behandling undersøkes med Stanford Expectations of Treatment Scale, og egenmotivasjon før behandling med egne spørsmål utarbeidet for dette prosjektet. Effekt av behandling måles som endringer i spørreskjemabaserte egenvurderinger, som rutinemessig fylles ut av pasienter før og etter behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2206 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.05.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aslak Johansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges arktiske universitet. (Se under.) Ørige kostnader dekkes av Smerteavdelingen. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord