Forskningsprosjekt


Ikke-fastende blodglukose som prediktor for hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med og uten diabetes

Vitenskapelig tittel:

Prediction of myocardial infarction and stroke by non-fasting blood glucose in persons with and without diabetesProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om ikke-fastende blodglukosenivå predikerer død eller risiko for hjerte-karsykdom hos voksne med eller uten kjent diabetes. Studien vil inkludere personer mellom 20 og 103 år som deltok i helseundersøkelser i Norge mellom 1994 og 2003,som ble innlagt i sykehus med diabetes eller hjerte-karsykdommer i tidsrommet 1994-2009, eller som døde i tidsperioden. Studien baseres på en kobling mellom helseundersøkelsene Cohort Norway (CONOR), FS-dataene i CVDNOR-prosjektet og Dødsårsaksregisteret. CONOR har opplysninger fra 178 136 deltakere. Forskergruppen vil analysere assosiasjon mellom ikke-fastende glukosenivå og kardiovaskulær sykdom eller død. Justeringsvariabler inkluderer kjente faktorer for hjerte-karrisiko, utdanning, sivil status, komorbiditet, diabetes hos nære slektninger og diabetesvarighet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2045 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd

Høgskolen i BergenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK vest
31.10.2018 REK vest
06.02.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest