Forskningsprosjekt


Hormonelle senvirkninger etter eggstokkreftbehandling. Finnes det gode nok medikamenter?

Vitenskapelig tittel:

Eggstokkreft (EEK) rammer ca. 450 nye kvinner pr. år i Norge. Ca ti prosent av eggstokkrefttilfellene har en genetisk årsak, resten er av ukjent årsak. Omlag 2/3 har sykdom med spredning, stadium III-IV ved diagnosetidspunktet (FIGO nomenklatur). Fem – års overlevelsen har steget til totalt ca 45 % de senere år; i stadium I-II opptil 90 %, men i stadium III bare 32 %.  Behandlingen er omfattende ved langtkommet stadium av EEK, med både operasjon med fjerning av bl.a. eggstokkene og inkludert cellegift. Fjerning av eggstokkene for pre-menopausale kvinner vil innebære en umiddelbar kirurgisk menopause, med tilhørende symptomer og redusert livskvalitet. Hormonerstatningsterapi (HRT) skal da vurderes gitt til kvinnene. Det finnes flere aktuelle HRT-legemidler på det norske markedet, men dosene og administrasjonsform er svært forskjellig. Også post-menopausale kvinner kan få symptomer relatert til fjerning av eggstokkene som kvinner som går i naturlig overgangsalder.

Det er begrenset kunnskap om” normalnivå” for aktuelle hormoner og de ulike preparatenes konsentrasjon i blodet etter behandling av EEK kvinnene.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med oppgaven er å kartlegge bruk av hormontilskudd blant EEK opererte kvinner og eventuell sammenheng mellom type hormontilskudd og hormonkonsentrasjon i blod. • Hormonnivå hos EEK kvinner sammenlignet med kvinner i vanlig menopause. • Kartlegge hormonbruk hos EEK opererte kvinner. Antall pasienter og type hormoner. • Sammenligning av HRT type og måling av hormonmengder i blodet hos EEK kvinnene og kvinner i vanlig menopause.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2073 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hermund Alne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IntetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK