Forskningsprosjekt


4beta-hydroxykolesterol som biomarkør for dosering av legemidler metabolisert via CYP3A4

Vitenskapelig tittel:

Effekt av grapefruktjuice på nivå av CYP3A4-biomarkøren 4beta-hydroxykolesterol – en studie i friske frivillige forsøkspersoner

 Prosjektbeskrivelse:
Individuell variasjon i metabolisme er en av årsakene til forskjeller i klinisk effekt/bivirkninger og dosebehov av legemidler. For flere av de legemiddelmetaboliserende enzymene forklares variasjonen i stor grad av genetiske forskjeller. Dette er imidlertid ikke tilfellet for enzymet CYP3A4. Isteden er 4β-hydroxykolesterol (4βOHC), en endogen substans som dannes via CYP3A4, foreslått som markør for individuelt tilpasset dosering av legemidler. Det mangler imidlertid evidens for at 4βOHC reflekterer CYP3A4-funksjon i både tarm og lever. Hensikten med prosjektet er å avklare om CYP3A4 i tarm bidrar i dannelsen av 4βOHC. Dette gjøres ved å måle 4βOHC-nivå hos 20 friske frivillige før og etter inntak av grapefruktjuice (hemmer selektivt CYP3A4 i tarmen). Studien foregår over 5 uker for sikre at hemmingen er tilstrekkelig og 4βOHC har nådd ny likevektskonsentrasjon. Dersom CYP3A4 i tarm bidrar i dannelsen av 4βOHC, vil det observeres redusert 4βOHC-nivå etter inntak av grapefruktjuice.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2205 Prosjektstart: 20.12.2015 Prosjektslutt: 20.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Espen Molden
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av interne midler ved Senter for Psykofarmakologi.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmakologi/farmasi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
04.02.2016 REK nord