Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom belegg på sykehus og dødelighet

Vitenskapelig tittel:

Sammenhengen mellom belegg på sykehus og dødelighetProsjektbeskrivelse:
I 2015 ble en tysk studie publisert, som påviste økt dødelighet i tyske sykehusavdelinger når pasientbelegget var over 92,5 % av maksimal kapasitet. I denne studien vil vi benytte data fra Norsk pasientregister til å etterprøve disse resultatene på norske data. I tillegg til å studere den tyske analysemodellen for dødelighet under sykehusoppholdet, vil vi også analysere sammenhengen mellom fulle sykehusavdelinger og dødelighet opptil 30 og 90 dager etter utskrivelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2071 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Fredrik Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akerhus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

AhusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst