Forskningsprosjekt


Bruskskader i kneet. En sammenligning av 2 operasjonsmetoder

Vitenskapelig tittel:

Focal cartilage defects in the knee – A randomized controlled trial comparing arthroscopic microfracture with arthroscopic debridement.Prosjektbeskrivelse:
Formål: Å sammenligne to ulike behandlinger av bruskskader i kneleddet. Materiale: 114 pasienter i alderen 18-50 år randomiseres til enten å få utført mikrofraktur eller debridement av bruskskaden i kneet med kikkehullsoperasjon. Deretter skal begge gruppene gjennomføre en formalisert, fysioterapiveiledet opptrening. Metode: Pasientene etterundersøkes etter 3, 6, 12 og 24 mnd. Primært endemål er Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score sin subscore Quality of Life (QoL). I tillegg måles Tegner score, Lysholm score og EQ5D som generell helsemål. Etter 24 mnd. skal pasientene også gjennomføre en validert hinketest, samt ta RTG og MR av kneet for å evaluere brusktilheling og eventuell utvikling av slitasjegikt. Nytte: Mikrofraktur er aldri tildigere sammnenlignet med kikkhullsdebridement og opptrening alene. Prosjektet vil gi kunnskap om kliniske og helseøkonomiske aspekter ved behandlingen av disse skadene, som er en av de vanligste årsakene til arbeidsuførhet for voksne i arbeidsfø
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2202 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein B. Lian
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Regionale helsefortak, Tverregionale midler. Studien dekkes gjennom NCP, som allerede er innvilget midler fra Norsk Forskningsråd (NFR).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedisk kirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
07.01.2016 REK nord
31.05.2018 REK nord