Forskningsprosjekt


HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner

Vitenskapelig tittel:

Cervical screening behavior and outcomes among Norwegian women opportunistically vaccinated against HPVProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke oppmøte til screening for livmorhalskreft samt forekomst av forstadier til HPV-relatert livmorhalskreft blant opportunistisk HPV-vaksinerte kvinner. Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år i Norge. Livmorhalskreft vil ikke utvikles uten en infeksjon med humant papillomavirus (HPV). Det er flere enn 100 typer HPV, og 15 av disse regnes som høyrisikovirus med tanke på eventuell utvikling av livmorhalskreft. HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som trolig er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Det er også sannsynlig at HPV-vaksinen vil redusere risiko for annen HPV-relatert kreft hos kvinner og menn som kreft i ytre kjønnsorganer, endetarmkreft og noen typer øre/nese/hals kreft. Barnevaksinasjonsprogrammet har tilbudt HPV-vaksinen kun til jenter født i 1997 eller seinere. Disse jentene har ikke nådd screeningalder, og effekter av HPV-vaksinering har følgelig ikke blitt undersøkt i Norge. Enkelte kvinner født før 1997 har selv betalt for å bli vaksinert mot HPV, men effekten av vaksinen er ikke tidligere undersøkt hos disse. Det planlegges å inkludere alle kvinner født fra og med 1975 til og med 1989 i prosjektet. Disse vil bli fulgt opp for HPV-vaksinering, oppmøte til livmorhalsscreening og livmorhalsdiagnoser for perioden fra og med 2006 (introduksjon av vaksinen) til og med 2014. Dette omfatter i overkant av 350 000 kvinner. Det antas at om lag 1500 til 2000 av disse er HPV vaksinert. Det planlegges å innhente følgende opplysninger til prosjektet: • Fra Kreftregisteret: Invitasjonsdatoer, oppmøtedatoer og diagnosedata fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft • Fra System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK): Vaksinasjonsdata fra SYSVAK (datoer for eventuell HPV-vaksinering) • Fra Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Resepter på HPV-vaksine (Gardasil og Cervarix) • Fra Statistisk sentralbyrå: inntekt og utdanning • Fra Folkeregisteret: fødselsnummer, fødselsår og bostedsfylke, samt eventuelle datoer for emigrasjon, immigrasjon og død
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2099 Prosjektstart: 30.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bo Terning Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av KreftregisteretForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst