Forskningsprosjekt


Kartlegging av molekylærgenetiske mekanismer ved hydrocephalus: Informasjon fra overskuddsvev (blod og cerebrospinalvæske)

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet vil man samle overskuddsmateriale ved operasjon på grunn av hydrocephalus (vannhode), til bruk i forskning, for om mulig å finne ut av egenskaper i celler og vev som kan forklare mekanismene bak tilstanden. Man vil se på genetisk uttrykk på molekylnivå. Det vil også bli samlet blodprøver fra de samme pasientene, også dette overskuddsmateriale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/378 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Kristian Eide
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst
11.04.2012 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst