Forskningsprosjekt


Forekomst av kreft, lungesykdom og hjerte­karsykdom blant nikkelverksansatte i Kristiansand

Vitenskapelig tittel:

Risk of cancer, chronic respiratory disease, and cardiovascular disease among nickel-refinery workers in Kristiansand, NorwayProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølging av en serie studier som er utført blant norske nikkelarbeidere siden 1970, og tilsvarende studier i utlandet siden ca 1930. Historisk har nikkelarbeidere hatt økt risiko for kreft i lunge og bihuler. Formålet med studien er å beskrive og forklare utviklingen i kreftforekomst frem til i dag, og i tillegg risiko for annen alvorlig sykdom i hjerte, blodårer og lunge. Kunnskap om årsaker og risikoforhold gir grunnlag for forebyggende tiltak. En oppdatert vurdering er ønskelig i kjølvannet av store forbedringer i arbeidsmiljøet. Studien er en oppfølgingsstudie som bygger på 4 datakilder: (a) oversikter over tidligere og nåværende nikkelverksansatte (arbeidshistorikk og bakgrunnsopplysninger); (b) avdelingsvise yrkeseksponeringer; (c) informasjon om kreftsykdom (fra Kreftregisteret); og (d) informasjon om dødsårsaker (fra Dødsårsaksregisteret). Prosjektet vil beskrive risiko for alvorlig sykdom ut 2014, sammenholdt med arbeidshistorikk og eksponering ut 2010.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2394 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidsmiljøfondet i NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) har bevilget kr 320 000,- for studiens første fase, og har forespeilet bevilgning til dekning av Kreftregisterets ekstrautgifter for 2016 og 2017.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2016 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst