Forskningsprosjekt


Neurologisk utvikling hos barn eksponert in utero for analgetika og migrene midler - en populasjonsbasert kohorte studie

Vitenskapelig tittel:

Neurodevelopment of children exposed in utero to analgesics and anti-migraine drugs - a population-based cohort studyProsjektbeskrivelse:
Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for forstyrrelser i nevroutvikling hos barn opp til 8 år. Legemiddelgruppene som vil bli undersøkt omfatter smertestillende legemidler (paracetamol og ikke-steroide antiiflammatoriske midler (NSAIDs)), og migrenemidler (triptaner). Data kommer fra den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister (MFR). Studien har tidligere blitt uført opp til 3 års alder. Dette er således en utvidelse av et tidligere prosjekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2137 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 01.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle forskerne er lønnet av sine respektive institusjoner. Administrative kostander blir dekket av forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst