Forskningsprosjekt


Ny testmetode for rusmidler i spytt

Vitenskapelig tittel:

New method for detection of drug abuse by analysis of salivaProsjektbeskrivelse:
Med en nyutviklet metode for testing av rusmidler i spytt ønsker prosjektgruppen å sammenligne spyttprøver med urinprøver, for å finne ut om spyttprøver er egnet for rustesting av LAR-pasienter. Med urinprøve som gjeldende standard, kan man ved statistisk sammenligning finne metodeforskjeller, samt beregne spesifisitet og sensitivitet for den nye metoden. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2038 Prosjektstart: 02.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cato Brede
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eget budsjett ved Avdeling for medisinsk biokjemi, vedtatt i avdelingens handlingsplan.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Ny testmetode for rusmidler i spytt
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK vest
24.11.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest