Forskningsprosjekt


Kost, diabetes og kardiometabolsk helse i HUSK

Vitenskapelig tittel:

Dietary intake and risk for type 2 diabetes and the metabolic syndrome: the Hordaland Health StudyProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne registerstudien er å undersøke sammenhengen mellom kostinntak som inntak av fisk, kjøtt, protein, fett og vitaminer, og risiko for diabetes og det metabolsk syndrome. Prosjektet baseres på data fra ca 6300 deltakere som deltok i befolkningsundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-99. Det ble innhentet opplysninger via flere spørreskjema om tidligere sykdom, livsstil (røykevaner, fysisk aktivitet) og kosthold. Det ble foretatt måling av høyde, vekt, blodtrykk, kroppssammensetning (fettfri masse og fettmasse) og bentetthet. Blodprøver ble nedfrosset i biobank og er senere analysert for nivå av vitaminer, aminosyrer, metabolitter, lipider (kolesterol, triglycerid), glukose samt flere nye risikomarkører for sykdom. Personopplysningene til deltakerne er senere koplet mot opplysninger i offentlige helseregistre gjennom flere forskningsprosjekt. Relevant for dette prosjekter er koblingen til Reseptregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2036 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det konkrete prosjektet angående fiskeinntak og diabetes/metabolsk syndrom er finansiert gjennom forskningsmidler fra Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Bergen. FHF har ingen innflytelse på det vitenskapelige oppsettet, tolkning, analys og publisering av resultater fra studien.

Alle andre, nye prosjekter som ønsker å bruke data tilknyttet dette overodnede generelle prosjektet vil utrabeide separate protokoller og REK-søkander.

Finansiering for disse prosjektene vil bli søkt fra ulike private og offentlige finasieringskilder.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK vest