Forskningsprosjekt


Bruskskader i kne: Sammenligning av to operasjonsmetoder

Vitenskapelig tittel:

Focal cartilage defects in the knee – A randomized controlled trial comparing autologous chondrocyte implantation (ACI) with arthroscopic debridementProsjektbeskrivelse:
Formål: Å sammenligne to ulike behandlinger av bruskskader i kneleddet. Materiale: 82 pasienter i alderen 18-50 år randomiseres til enten å få utført bruskcelletransplantasjon eller debridement av bruskskaden i kneet. Deretter skal begge gruppene gjennomføre en formalisert, fysioterapiveiledet opptrening. Metode: Pasientene etterundersøkes etter 3,6,12 og 24 mnd. Primær endemål er Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score. I tillegg måles Tegner og Lysholm Score og EQ5D som generell helsemål. Etter to år skal pasientene også gjennomføre en validert hinketest, samt ta RTG og MR av kneet for å evaluere brusktilheling og eventuell utvikling av slitasjegikt. Nytte: Autolog bruskcelletransplantasjon er aldri tildigere sammnenlignet med kikkhullsdebridement og opptrening alene. Prosjektet vil gi kunnskap om kliniske og helseøkonomiske aspekter ved behandlingen av disse skadene, som er en av de vanligste årsakene til arbeidsuførhet for voksne i arbeidsfør alder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2200 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.02.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Regionale helsefortak, Tverregionale midler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
26.05.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord