Forskningsprosjekt


Legemiddelgjennomganger på sykehjem - Et kvalitetsforbedringstiltak

Prosjektbeskrivelse:
Alliance Boots er leverandør av helsetjenester til flere kommuner. I dette prosjektet vil man se på kvalitetsforbedringstiltak i forbindelse med tilbudet som tilbys kommunene i dag. Man skal prøve ut en modell som systematiserer hvordan man skal oppnå anbefalt klinisk praksis innen helsetjenesten. Konkret består prosjektet i å vurdere forekomsten av 1-3 kriterier – av totalt 36 kriterier - som omhandler uønskede legemiddelvalg, doseringer og legemiddelkombinasjoner blant eldre (NORGEP kriteriene), i sykehjem i en kommune.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/495 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 12.04.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjersti Skogdalen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Farmasi
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Farmasi, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst