Forskningsprosjekt


Artroskopisk rotator cuff sutur - En prospektiv studie

Vitenskapelig tittel:
Results of arthroscopic rotator cuff repair; a prospective study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølging av en prospektiv undersøkelse fra Oslo universitetssykehus, Ullevål om skulderfunksjon før og etter kikkhullsoperasjoner for å behandle rifter i senemansjetten som omgir skulderen. Det søkes nå om å utvide etterundersøkelsen med å gjennomføre MR-artrografi på Lovisenberg, for å dokumentere hvorvidt senene er tilhelet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1150 Prosjektstart: 01.01.2006 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kirsten Lundgreen
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst