Forskningsprosjekt


En fase II studie hos tidligere behandlede pasienter med fremskreden kreft i spiserøret

Vitenskapelig tittel:

A Phase II Study of Pembrolizumab Monotherapy in Third-line Previously Treated Subjects with Advanced/Metastatic Adenocarcinoma or Squamous Cell Carcinoma of the Esophagusor Advanced/Metastatic Siewert Type I Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction (KEYNOTE 180)Prosjektbeskrivelse:
På bakgrunn av positive resultater hos pasienter med føflekkreft og lungekreft, ønsker man nå å undersøke sikkerhet, toleranse og svulsthemmende effekt av pembrolizumab hos pasienter med tidligere behandlet fremskreden kreft i spiserøret med forverring etter andrelinjebehandling med cellegift. Hovedmålet er å vurdere total responsrate (ORR) av pembrolizumab gitt som monoterapi. Studien er åpen. Pasienten må ha en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status (PS) på 0 eller 1, forventet å leve mer enn 3 måneder og Response Evalueringskriterier i solide tumorer (RECIST 1.1) brukes for respons vurdering. Studien er del av en internasjonal multisenter-studie og skal inkludere ca. 100 pasienter på verdensbasis. Det er estimert at studien varer til 30.Mar.2018.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2120 EudraCT-nummer: 2015-002427-26 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD (Norge) AS finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst