Forskningsprosjekt


Utprøving av GYNECARE GYNOCCLUDE™ vaginalklemme for å oppnå lukking av livmorarterien hos kvinner med muskelknuter i livmoren

Vitenskapelig tittel:
En pilotstudie for å bestemme de optimale prosedyretrinnene for å oppnå og opprettholde bilateral okklusjon av livmorarterier ved bruk av GYNECARE GYNOCCLUDE™ Doppler-guidet okklusjonsinnretning for livmorarterier hos kvinner med myomer i livmoren

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om det lar seg gjøre å forbedre en ny metode for å behandle kvinner som er plaget med muskelknuter i livmoren ved hjelp av et instrument (D-UAO). Instrumentet er en klemme som lukker livmorarterien på begge sider for å stoppe sirkulasjon i knutene slik at de dør og skrumper inn mens livmoren overlever. Klemmen er allerede i bruk, og de studiesteder som er valgt til å delta i denne internasjonale studien skal alle kjenne til en lignende prosedyre fra før. Inntil nå har klemmen hatt en tendens til å falle av, og hensikten med dette prosjektet er at metoden skal prøves systematisk, bl.a. skal man filme prosedyren med påsetting av klemmen. Primærmålet i studien er å etablere og verifisere en prosedyre for å få klemmen til å sitte riktig på og bli sittende under hele behandlingen, samt å sikre at prosedyren er reproduserbar av flere gynekologer. Søknaden gjelder utprøving av klemmer på 6 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/491 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kirsten Hald
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetsykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst