Forskningsprosjekt


Betydning av komorbiditet hos pasienter med eggstokkreft i de nordiske land

Vitenskapelig tittel:

The impact of comorbidity in Nordic ovarian cancer patientsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt ko-morbiditet er av betydning for overlevelsen ved eggstokkreft. Kvinner med eggstokkreft er en gruppe pasienter med relativt dårlige prognoser. I tidsrommet 2009-2013 var total overlevelse 45 % i Norge. Det er derfor viktig å identifisere hvilke faktorer som påvirker overlevelsen og hvorvidt ko-morbiditet er av betydning, for å bedre forståelsen for samspillet mellom alvorlige sykdommer hos enkeltpasienter. I prosjektet skal det innhentes opplysninger om kvinner som har fått eggstokkreft og er registrert i det norske gynekologiske kreftregister (GKR) fra 2012 og frem til i dag. Det antas at dette omfatter om lag 1200 kvinner. Følgende opplysninger skal innhentes fra nevnte register: • Gynekologisk Kreftregister (Kreftregisteret): FIGO-Stadium, differensieringsgrad, histologi, ASA-score, funksjonstilstand, operasjonstype, residualtumor, alder og kjemoterapi • Kreftregisteret: FIGO-Stadium, differingsgrad, histologi, ASA-score, funksjonstilstand, operasjonstype, residualtumor, alder og kjemoterapi • Dødsårsaksregisteret: Dato for død og årsak til død Opplysningene skal utføres til Danmark og sammenstilles med tilsvarende opplysninger fra Danmark og Sverige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2105 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Paulsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av en bevilgning fra den danske kreftforening til dr. grads prosjektet til Mette Kaludann Noer.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Gynecologic Clinic, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Nivå: Universitet
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
22.09.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst