Generell forskningsbiobank


Tematisk biobank for aterosklerose

Prosjektbeskrivelse:

Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og hovedårsak til uførhet i Norge. Omlag 16000 personer får hjerneslag i Norge hvert år, hvorav 85% av tilfellene er iskemiske, også kalt hjerneinfarkt. En av hovedårsakene til hjerneinfarkt er aterosklerose i halspulsårene. Aterosklerose er også hovedårsak til iskemisk hjertesykdom, inkludert hjerteinfarkt. Økt kunnskap gjennom forskning på patofysiologiske mekanismer av aterosklerose vil medføre bedret forebygging og behandling av denne sykdomen. 

Det er ønskelig å opprette tematisk biobank og bredt samtykkeskjema for å kunne inkludere pasienter med påvist aterosklerotisk karsykdom, i hovedsak i halspulsårene, som innkommer SØ for utredning og behandling. Det er ønskelig å samle biologisk materiale i form av blodprøver. Vi ønsker også å samle aterosklerotiske plakk fra pasientene som opereres. Disse plakkene blir vanligvis destruert. Det kan også være ønskelig å inkludere pasienter med ateroskleroisk karsykdom i andre kar enn halspulsårene, inkludert hjerne- og hjertekar.

Formålet er å bruke materiale til fremtidige forskningsprosjekter innen aterosklerose, inkludert inflammasjonsmekanismer. En vil ha mulighet å studere sammenheng mellom pasientens kliniske data inkludert symptomer ved hjerneslag og inflammasjonsaktivitet i blod og i ateroskelrotiske plakk. Vi ønsker å måle og studere aktivitet av diverse inflammatoriske mediatorer, for eksempel diverse cytokiner, slik at vi kan studere sammenhengen mellom inflammasjonsaktivitet og pasientens kliniske bilde og risiko for hjerneslag.

Målsetning:

1-     Etablere tematisk biobank med biologisk materiale i forbindelse med oppfølging og behandling av pasienter med aterosklerose.

2-     Bruk av materiale i framtidige forskningsprosjekter etter egne samtykker fra REK og andre relvante instanser for å undersøke diverse inflammasjonsmarkører i blod og plakk tatt fra pasienter i sammenheng med pasientens klinikk, laboratoriske og radiologiske funn.

Biobanken vil gi en meget god anledning til å drive forskning på diverse inflammasjonsmarkører som blir valgt på bakgrunn av tilgjengelig data når det gjelder relevans av den aktuelle mediator og mulig rolle i utvikling av sykdommen. Data vil også gi bedre mulighet å vurdere pasientens risko for hjerneslag slik at man kan sette i gang bedre forebyggende behandling eller optimalisere eksisterende behandling. Studiene kan identifisere nye potensielle biomarkører eller risikomarkører og dermed nye potensielle behandlingsmål for denne pasientgruppen.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2175 Startdato for innsamling av materiale: 01.11.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Azhar Abbas
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold HF


Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst